OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LUBNIU


"Bogu na chwałę, ludziom na pożytek"herb        logo osp           Florian

*****
Ochotnicza Straż Pożarna w Lubniu liczy w chwili obecnej 110 członków. Ta jedna z najstarszych organizacji społecznych działa na terenie gminy Lubień od roku 1910.
Od 23 lutego 1995 roku OSP Lubień właczona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
W skład OSP wchodzą drużyna pożarnicza seniorów, młodzieżowa drużyna pożarnicza do lat 16 oraz żeńska drużyna pożarnicza.


zarzad

Aktualizacja : 14.06.2019